Anasayfa / TİCARİ BASKI VE KİTAP /  Connect key teknolojisine, sağlık sektöründen yoğun talep geliyor

 Connect key teknolojisine, sağlık sektöründen yoğun talep geliyor

Lidya Grup, sağlık sektöründe başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Özellikle özel sağlık kuruluşlarından yoğun talep alan Lidya Grup, özel sektör ve kamudaki sağlık işletmelerindeki baskı süreçlerini otomatikleştirme, veri güvenliğini sağlama, sadeleştirme ve kesintisiz işlerin yapılması gibi tüm sürecin yönetilmesini sağlıyor.Müşterilerin, tüm baskı süreçlerinde daha efektif ve kesintisiz hizmet almalarını hedeflediklerini kaydeden Lidya Grup İstanbul Kurumsal Satış Müdürü Özge Öktem, şunları söyledi:

“Müşterilerimiz ile ilk yaptığımız analizlerde, genellikle mevcut durumda baskı yönetiminin, IT personelinin günlük iş verimliliğine engeller oluşturduğunu gözlemlemekteyiz. En büyük sorunlardan birisi de, cihazın arızalanması halinde, aynı sürelerde ve kalitede teknik konuda hizmet alınamamasıdır. Bu durum, doktorların zamanında rapor çıktılarını alamaması ve hastalarına zamanında bilgi verememesi gibi sebepleri doğurabilmektedir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz sebeplerin tespiti ve çözümü kapsamında, Lidya Grup, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de başarılı projelere imza atmıştır. Baskı süreçleri kapsamında öncelikli olarak yazılımsal ve saha analizi ile maliyetleri azaltıp, sürdürülebilir hedefleri destekleyen çözümler geliştirmekteyiz. Baskıların optimize edilmesi, bilişim ortamına güvenli ve uyumlu bir şekilde entegre edilmesi için ortak alanlara ofis tipi cihazlar konumlandırılmaktadır. Kısaca, Xerox’un yeni nesil baskı ve yönetim kabiliyetindeki en temel hedefi olan “otomatikleşme ve sadeleşme” sistemini işletmelere uyarlamaya devam etmekteyiz” dedi.

Sağlık sektörü, teknoloji yatırımlarına yoğun talepte bulunuyor  

Sağlık sektörünün her alandaki ekipmanlarında teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Özge Öktem, şunları kaydetti:

“Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık sektörü ülke nüfusu, kültürel gelişim ve ekonomik sebeplere bağlı olarak değişim göstermektedir. Sağlığa verilen önem her geçen gün artmakta ve bu durum sağlık hizmetlerinde kalitenin artmasına zemin hazırlamaktadır. Sağlık hizmetlerinde fiziki yapı, kullanılan araç – gereç, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alanlarının memnuniyeti de rekabetin en belirleyici özelliği olmaktadır. Tüm bu sebepler, sağlık kuruluşlarının hem teknolojik alt yapısını yenileme, hem de hizmet aldıkları firmalarında yeniliklere ayak uyduracak ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterliliğini gözden geçirmeleri için bir fırsat yaratmıştır. Daha önceki yıllarda sağlık sektöründe baskı ihtiyaçları ve süreçlerinin yönetilme şeklini incelediğimizde, kaliteli bir baskı teknolojisine yatırım yapılmadığı, süreçlerin şirket personellerince yönetildiği, ancak bu durumun verimliliği azalttığı, servis & bakım süreçlerinin belirli hizmet kalitesinde olmamasının müşterinin iş akışını olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu durum, sağlık kuruluşlarından hizmet alan müşterilere ister istemez yansımaktaydı. Bunun yanısıra, rekabetin artması, yenilikler yaratılması ve dijitalleşme ile birlikte teknolojiye ayak uydurulması gibi birçok önemli değişimi de beraberinde getirmektedir. Bu değişim, profesyonellerce yönetilen baskı süreçleri ve teknoloji yatırımlarına da olanak sağlamıştır” diye konuştu.

Lidya, müşterilerinin daha efektif ve kesintisiz hizmet almasını sağlıyor

Müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini ifade eden Özge Öktem, konuşmasına şöyle devam etti:“Lidya Grup olarak, müşterilerimize sadece cihaz satmıyoruz; aynı zamanda müşterilerimizin tüm baskı süreçlerini daha efektif ve aynı hizmet kalitesi ile kesintisiz hizmet alabilmeleri için çözümler geliştirmekteyiz. Yaşanabilir bir dünya için önemine inandığımız, insan sağlığı ve sürdürülebilir çevre için geri dönüştürülebilir malzeme ile atık ve enerji kullanım miktarlarını azaltarak, sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmaktayız. Baskıların optimize edilmesi, bilişim ortamına güvenli ve uyumlu bir şekilde entegre edilmesi için ortak alanlara ofis tipi cihazlar konumlandırılmasını sağlamaktayız” dedi.

Baskı süreçleri, 3 temel alanda toplanıyor  

Baskı süreçlerinin 3 temel alanda toplandığını anlatan Özge Öktem, şunları kaydetti:“Öncelikli olarak, Xerox IT araçları ve fiziksel analiz neticesinde müşterinin ihtiyacı tespit edilmekte ve verimliliği artırmak için cihazlar konsolide edilerek ortak alanlara ofis tipi cihazlar konumlandırılmaktadır. Günümüzde en büyük değişimin, dijitalleşmede yaşandığını söyleyebiliriz. Dijitalleşme kapsamında Xerox, ofis cihazları ile doküman ve iş akışlarında ideal çözümler sunmaktadır. Dijital çözümlerden biri olan Connect key teknolojisi ile cihazlar, akıllı iş yeri asistanına dönüşmektedir. Dokunmatik arayüz ile kolay kullanım, mobil ve bulut uyumu, veri güvenliği, kişiselleştirilmiş uygulamalar, özelliklerinin bir kısmı olarak ofis çalışma hayatına girmektedir. Bir diğer alan, sağlık kuruluşlarında, Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu kapsamında hasta ve personellerin bilgi güvenliğinin korunması büyük önem arz etmektedir. Alınan baskıların güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda maliyet optimizasyonu için güvenli baskı yazılımı entegre edilmektedir. Güvenli baskı yazılımı ile birlikte çıktılar, ancak cihaz başındayken ve kimlik tanıtıldıktan sonra alınır hale getirilmiştir. Kullanıcı bazlı raporlama ve yetkilendirme ile de maliyet kontrolü sağlanmaktadır. Üçüncü olarak,  Xerox’un hem dünyada, hem de Türkiye’de lider olarak konumunu devam ettirdiği, yönetilen baskı hizmetleri kapsamında müşteriye çözüm önerisi sunmasıdır. Yönetilen baskı hizmetleri, yazılımı ile birlikte proaktif bir hizmete dönüştürülmüştür. Böylece müşteriler, artık cihaz arıza ve sarf malzeme ihtiyaçlarını manuel takip etmek yerine, bir web arayüzü sayesinde takip edebilir hale gelmiştir” şeklinde konuştu…

 

İnceleyin

Xerox Iridesse, Avrupa Dijital Baskı Birliği Ödülünü Aldı

Xerox IridesseTM, 2019 Avrupa Dijital Baskı Birliği Ödülleri’nde, Dijital üretimde yenilikçilik alanında EDP Tabaka Baskı ...