Anasayfa / ETİKET / “Inkjet Gelenekselden Daha Yüksek Bir Kapasite Sunuyor”

“Inkjet Gelenekselden Daha Yüksek Bir Kapasite Sunuyor”

SCREEN, bobin besleme etiket dijital baskı makineleri ile  24 – 29 Eylül tarihleri arasında LabelExpo Europe fuarına katılacak. SCREEN Türkiye Temsilcisi Elektroser’de İş Geliştirme Müdürü olan Turgut Karcı, anlatıyor:

SCREEN Türkiye Temsilciliğini üstlendikten sonra bu alanda hızlı bir gelişme gösteren Elektroser şirketinde İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Turgut Karcı, dijital baskı pazarını değerlendirdi. Sorularımızı cevaplayan Karcı, gelişimin ambalaj ve etikette beklendiğini söylemekle beraber kitap ve eğitim yayıncılığının da yeterli doygunluğa ulaşmadığının altını çizerken bu pazarlarda endişelerin inkjet ile aşıldığını, anlatıyordu. İyi okumalar…

Basım endüstrisinin ticari, yayın, etiket veya ambalaj alanlarında besleme biçimi ayırt etmeksizin dijital baskının varlığı ve Türkiye’deki geleceğine ilişkin bir ön yorum yapar mısınız?

Turgut Karcı: Dijital baskının Türkiye’deki geleceğini konuşmadan önce, dijital baskı ekipmanlarının alanlarına göre bulunduğu durumu değerlendirmek gerekir. Ticari yayınlarda tabaka dijital baskının yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Ancak ticari baskıda yüksek hacimli dijital baskının varlığı kısıtlı ve bu grupta doğru ürün konumlandırma ile bir pazarın geleceğinden bahsedebiliriz. Etikette ise inkjet teknolojileri ile pazarın büyüyeceğini öngörmek yanlış olmaz. Nitekim bu pazardaki toner teknolojisi belli bir doygunluğa ulaşmış durumdadır. Ambalaj tarafında ise inkjet teknolojisi mevcut durumda doğru şartları sağlayacak ürün olmaması sebebiyle konumlanma fırsatı bulamadı. Ancak ileride doğru ürünlerle mutlaka kendine yer edinecektir.

Bobin beslemeli dijital baskının pazar taleplerini de göz önünde bulundurarak hangi alanlarda daha başarılı olma ve gelişme ihtimali görürsünüz?

Turgut Karcı: Türkiye’de bahsedilen işlerden dijital baskıda doygunluğa ulaşmamış olanlar kitap basımı, eğitim yayıncılığı, etiket, esnek ambalaj pazarlarıdır. Açıkçası etiket ve esnek ambalaj ile ilgili bobin beslemeli inkjette başarılı olacağını öngörmekteyiz. Esnek ambalajın gelişime açık olması ile birlikte etiket basımı ile ilgili inkjet teknolojisinin günümüzdeki seviyesi ihtiyacı karşılayacak niteliktedir. Inkjetin etikette sunduğu avantajlarla bugün başarılı olduğunu görmekteyiz ve globalde yapılan çalışmalar da günümüzdeki ve gelecekteki başarısını teyit etmektedir. Bu duruma ek olarak kitap basımı, eğitim yayıncılığı ve ticari baskıların bobin inkjet ile baskı üretiminin sağlanması da ülkemizde gelişen bir pazardır. Ancak bunlarla ilgili analizler ve kapasiteler çok daha hassastır. Talebin değişmesi ve üretim modelindeki değişim ihtiyacı bobin inkjete doğru yönelime sebep olacaktır. Hem etiket hem de kitap, eğitim yayıncılığı ve ticari baskıların bobin inkjet teknolojisine sahip dijital baskı sistemleri ile üretimi, konvansiyonel baskı sistemlerinden pay almakta ve hacimsel olarak diğer dijital baskı sistemleri ile mukayese edilemeyecek bir seviyeye gelmektedir. Hatta konvansiyonel baskı sistemlerinden bile yüksek bir hacim sunmaktadır. Daha somut anlatmak gerekirse, bir 70×100 ofset baskı makinesi ayda ortalama 2 milyon baskı yaparken, bir bobin inkjet yayın makinesi bu değerin yaklaşık 3-4 katı üretim hacmini sunmaktadır. Dolayısıyla bir bobin inkjet dijital baskı makinesi, sağlam ve yıllarca kullanılabilir ağır tonajlı konvansiyonel baskı makinelerinden çok daha yüksek seviyede bir üretim sunar ve sunduğu iş modeli ile geleceği daha parlaktır.

Bobin beslemeli dijital baskıda primer ihtiyacı, baskı hızı, baskı kalitesi, sürdürülebilir baskı, renk tutarlılığı, renk evreni kapsaması gibi teknik konuları göz önünde bulundurursak toner – inkjet kıyaslaması ya da verimliliği hakkındaki yorumunuzu öğrenebilir miyiz?

Turgut Karcı: Günümüzde inkjet baskının, ihtiyacı karşılayacak seviyedeki teknolojiye ulaşmasının tam olarak sebepleri primere ihtiyaç duymaması, yüksek baskı hızı ve üretim kapasitesi sayesinde üretkenliği, yüksek ve sürdürülebilir kalite sunmasıdır. Bu sayılanlar sebeplerdir. Özellikle etiket basımında herhangi bir dijital baskı sistemine sahip olmayan firmaların konvansiyonel üretimde yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek için yaptığı dijital baskı yatırımından en büyük beklentileri, bilinenin aksine sadece kısa tiraj basımı değil,  hayatlarını kolaylaştırmasıdır. Bu durum da sebeplerin ortaya çıkardığı sonuçtur. Inkjet teknolojisi mürekkep püskürtmeyi ifade ederken toner teknolojisi inkjetten farklı olarak basılacak malzemeye teması gerektirir. Bu durum değişmesi gereken sarf malzemelerin ve genel parçaların varlığını ifade eder. Bu da makinenin üretim kapasitesini ve baskı tutarlılığını etkiler. Oysa inkjette bugün onaylanmış bir baskıyı, 6 ay sonra ya da başka bir zaman diliminde, primer olmaksızın, herhangi bir ayar gerekmeden, farklılık olmadan aynı kalitede ve dakikada 60 metre gibi yüksek bir hızda üretmeniz mümkündür. Eğer inkjet etiket baskı makinesi üreticisi SCREEN gibi renk yönetimi konusunda uzman bir firma ise renk evreninizi yönetmeniz mümkündür. SCREEN inkjetteki %90 oranındaki üretim kapasite değeri ise %60-70 oranlarında çalışan toner sistemlerle değil, konvansiyonel sistemlerin üretkenliği ile kıyaslanmaktadır. Inkjet sistemi konvansiyonel sistemlerin üretkenliğine ek olarak elbette yüksek bir iş çeşitliliği sunabilmektedir.

Bobin beslemeli dijital baskıda en önemli bölümün inline baskı denetleme ve web yolu düzeltmeleri olduğunu varsayarak soruyoruz: Bir bobin beslemeli dijital baskı makinesinde önem sırası ile hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıyız?

Turgut Karcı: Etiket konusunda, bobin besleme dijital baskı sistemlerini değerlendirirken etiket üreticilerinin dikkat etmesi gereken bazı konular vardır. Bu konuları 2 grupta anlatabiliriz. Yatırım karşılığı alınan üretkenlik ve üretim esnasında hayatı zorlaştırmak yerine kolaylaştırmasıdır. Günümüzde bobin dijital baskı makine yatırım seviyelerinin konvansiyonel baskı makineleri yatırım seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla dakikada 60 metrelik bir hız sunan inkjet makinelerde %90 kapasite kullanım miktarı düşünüldüğünde çıktı miktarı konvansiyonel sistemlerdeki gibidir ve tonerli sistemlere oranla çok daha yüksek bir seviyededir. Dolayısıyla yüksek bir üretkenlik ihtiyacı sebebiyle bobin bir dijital sistemde ilk olarak imaj aktarma teknolojisi öne çıkar ve inkjeti işaret eder. İmaj aktarma teknolojisinin sunduğu avantaj, baskı sürati ile beraber değerlendirilmesi gereken yüksek kapasite kullanım oranıdır. Kullanım ile ilgili kolaylıklar sonrasında devam eder. Teması olmayan püskürtme sistem sayesinde kontrol çok daha kolay olduğu için çok daha kolay bir kullanım sağlar. Tonerdeki gibi değişmeye ihtiyaç duyacak belirli bir ömre sahip sarf malzemeleri inkjet sistemlerde bulunmaz. Baskı esnasında temaslı tüm sistemlerde yaşanan farklılıklar oluşmaz. Tüm dijital sistemler, yazılım ve donanım ürünlerinin bileşimidir. Bu nedenle inkjet sistemlerde makine üreticilerinin kullandığı yazılım, baskı kafaları ve mürekkep tipi baskı sonucunu sağlayan sebeplerdir. Kafalar düzgün çalıştığı sürece renk de standardını korur. Baskı kafaları genelde endüstriyel ürünler olup uzun kullanımlara sahiptir. Baskı kafalarında bir sorun varsa zaten rengin standardının da bir önemi olmaz. Rengin standartları oluşurken, makine üreticisinin kullandığı bu bileşenler ön plana çıkar. Etiket dijital baskı makinelerinde kullanılan UV mürekkepler primer ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Kitap, eğitim yayıncılığı, vb. ticari baskı sunan bobin dijital baskı makineleri konusunda ise üretkenlik ve kullanım ile ilgili yaklaşım aynı olup benzer sebeplerle önümüzdeki dönemde inkjetin ön plana çıkacağı görülmektedir. Fark olarak mevcut ticari bobin dijital baskı sistemleri su bazlı mürekkebi kullanır. Bu nedenle baskı altı malzemesi çeşitliği özel inkjet kaplama olmadan hamur tip kağıtlarla sınırlıdır. Bununla ilgili SCREEN bir atılım yaptı ve baskı öncesi ya da sonrası herhangi bir kimyasala gerek olmadan standart ofset kuşe kağıda baskı yapabilen bir mürekkep ve sistem geliştirdi.

Temsil ettiğiniz markaların ön plana çıkan bobin beslemeli dijital baskı çözümlerini ve rakiplerine kıyasla avantajlarını kısaca özetler misiniz?

Turgut Karcı: Türkiye Temsilcisi olduğumuz SCREEN, görüntüleme teknolojileri üzerine yıllardır faaliyet gösteren bir firmadır. Sahip olduğu tecrübeleri, günümüzde TruepressJet L350UV+ serisi bobin inkjet dijital etiket baskı makinesi ve TruepressJet 520NX ve 520HD serisi bobin inkjet dijital ticari baskı makineleri ile baskı alanında sunmaktadır. Hem etiket hem de ticari baskı alanında EQUIOS isimli kendi yazılım sistemini kullanmaktadır. Kullanım kolaylığı, sürdürülebilir yüksek baskı kalitesi ve kaliteden taviz vermeyen üretkenliği ile üretim tarafındaki beklentilere ve hassasiyetlere cevap verir. Üreticinin hayatını kolaylaştırır.

Bobin beslemeli dijital baskının hibrid makinelerdeki verimliliğini, ve konvansiyonel baskıya uyumluluğunu değerlendirir misiniz?

Turgut Karcı: Bobin beslemeli dijital baskı sistemlerinin hibrid sunulması genel olarak aplikasyonla ilgili bir konu olup proje bazlı ilerlemek daha doğru olacaktır. Halen alışılagelen yaklaşım konvansiyonel ve dijitalin birbirinden bağımsız talebidir. Etiket üreticilerinin konvansiyonel baskıda üretimi gerçekleşen preprinted ürünleri, devamında hibrid olmayan bağımsız inkjetlerde de üretilebilir. En azından bir proje yokken başlangıç aşamasında bunu böyle değerlendirmek faydalı olur.

 

#Screen #Elektroser #inkjet #UVinkjet #TurgutKarcı #dijitalbaski #PrintOnDemand #TruePressJet

İnceleyin

Label Products’da Durst Tau 330 Rsc Uv InkJet Dijital Etiket Baskı Sistem Kurulumu

Durst Etiket ve Ambalaj Baskı bölüm müdürü Helmuth Munter: “Tau RSC platformumuz, Label Products gibi ...