Anasayfa / AKTÜEL / ÜRETİCİLER PAZAR GENİŞLETMEK İSTİYOR Anahtar, Kalite Standardı ve Çevrecilik

ÜRETİCİLER PAZAR GENİŞLETMEK İSTİYOR Anahtar, Kalite Standardı ve Çevrecilik

Dünyada ve Türkiye’de etiket sektörü çok yüksek bir büyüme ivmesi kazanmış ve bu büyümenin devam edeceği birçok uzman tarafından ön görülmektedir. Gerek ihracatçılarımızın etiket ihtiyaçları gerekse fason etiket ihracatı pozitif bir görünüm ile yoluna devam etmektedir.

GÜRKAN GÜLMEZ, KONICA MINOLTA TURKEY, PRODUCTION PRINTING SATIŞ DANIŞMANI

Etiket sektöründeki bu hızlı büyüme ivmesine ülkemizdeki üreticilerin bir adaptasyon sürecinde olduğunu söyleyebilirim. Aslında içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle son 2 yıl ve önümüzdeki yılda üreticiyi ihtiyacı olan sabit sermaye yatırımını ertelemeye yöneltmektedir. Pandemi dönemi olmasaydı bahse konu yıllarda sektörün birçok inovatif yatırımına şahit olacağımızı düşünüyordum.

 

Yüksek döviz kurunun ülkemize ihracat fırsatları getirdiği gerçeğini kabul etmekle beraber, inovasyon üzerinde de negatif bir etkisinin olduğunu düşünüyorum; yeni ürünlerin yatırım maliyetlerinde görülen artış, işçilik maliyetlerinin bu artışın karşısında daha efektif kalması…

Takip ettiğim kadarıyla direk etiket ihracatının şu anda Doğu Avrupa bölgesinde yoğunlaştığını görüyorum. Tabi üreticilerimiz pazarını genişletme arayışındalar… Ancak pazar arayışına çıktıkça masaya kalite standartları ve çevrecilik konuları gelmektedir. Bu ikilemden çıkış ise sabit sermaye yatırımından geçmektedir. Yukarıda bahsettiğim faktörlerin etki ettiği bir diğer alan ise yeni pazarlara geçişin hızlanması…

 

Dijital etiket baskısı

Dijital baskıda ise üreticilerin en büyük talebi konvansiyonel ve dijital baskı arasındaki metre tül maliyet makasının küçülmesi konusunda ortaya çıkmaktadır. Dijital baskıda maliyet metraj artıkça lineer kalırken, flekso ve ofsette ise belli bir metrajdan sonra düşen baskı maliyetleri ön plana çıkmaktadır. Ancak atlanan konu ise dijital baskının talip olduğu baskı miktarı küçük metrajlı, değişken veriye sahip iş türleridir. Avrupa pazarında dijital web baskılama büyük talep görmektedir, konvansiyonelin sunamayacağı baskı altı malzeme çeşitliliği ve kişiye özel etiket üretimi pazarlama süreçleri şu anda ülkemizdeki konumdan çok daha ileridedir.

Dijital baskı önümüzdeki yıllarda kondüktif mürekkep baskılama yapabilen ürünler ile rüştünü ispatlayacağını ve daha fazla tercih sebebi olabileceğini düşünüyorum. RFID ve NFC etiket ihtiyacı gün geçtikçe artmakta ve bu potansiyeli erken safhada gören firmalar katma değerli işler yapmaktadır.

 

Hangi baskı teknolojisi?

Flekso, Offset, Dijital. Kalite açısından baktığımızda çok göreceli bir konu. Flekso makinesini düzgün ayarlayan ve sürekli takibini yapan bir firma çok kaliteli işler üretebileceği gibi, offset makinesinin ayarlarını ve üretim kalitesini takip etmeyen bir firmada offset standartlarında kaliteye erişemeyebilir. Bu nedenle bu iki baskı tekniğini birbiri ile çok karşılaştırmamayı daha uygun buluyorum. Aslında bu yarış fenomeni bu faktörlerden dolayı ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu teknolojilerin yaratılış amaçları farklı ürünleri üretmeye yöneliktir. Doğru kelime “kombinasyon”. Makine parkurunda bu üç teknolojiyi de bulunduran bir firma daha fazla müşteri portföyüne hitap edebilir.

 

G7 Sertifikasyonu

G7’nin amacı farklı baskılama teknolojilerinde görsel sonuçları birbirine yaklaştırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede etiket sektörü özelinde müşterinin ihtiyacı olan etiket ve ambalajların, farklı baskı teknikleri ile karşılanması ve renk farklarının minimumda tutulması amaçlanmaktadır. Renk yönetimini sadeleştiren ve “baskı kalitesini” rakamsal değerlere indirgeyip belgelendirme yapılmasını sağlayan bir kalibrasyon metodu, bir sertifikasyon programıdır. Amerika pazarına iş yapmak isteyen üreticilerden istenen bir sertifikasyondur. Hatta G7 şu anda Avrupa pazarında da kabul görmüş bir standart olmak için çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren bütün baskı firmalarının takip etmesi gereken bir program olduğunu düşünüyorum.

#baskı #dijitalbaskı #flekso #ofset #konicaminolta

İnceleyin

Kongsberg Precision Cutting Systems, İlk Yılını Kutluyor

Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS), bağımsız bir şirket olmanın birinci yıl dönümünü ve başarıyla ...