RIZA BAŞOĞLU, LİDYA GRUP YÖNETİM DANIŞMANI

Yeni Fırsatlar

Çelikten porselene; tekstilden mobilyaya; kimyasal ürünlerden ambalaj ve esnek ambalaja  kadar büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu tüm sektörlerde olduğu gibi dijital baskı sektörü açısından da büyüme fırsatı zenginleşmektedir.

 

Hepimizin bildiği gibi, 2019 yılının ikinci çeyreğinden sonra ağırlaşan ekonomik şartlar derinleşmiş, yıl sonuna doğru piyasalarda motivasyon  sinyallerini hissetmeye başlamışken bu seferde  Covit 19 virüsü ile Mart 2020 den itibaren  pandemi sürecine girilmiştir.  Son iki yılın, ikinci çeyreklerinde başlayan ekonomik daralma ile pandemi, sadece iş hayatını değil, sosyal yaşamı, endişe ve kaygı düzeyini ve davranış biçimlerini de kısa sürede değiştirmiştir.

 

Tüm bunlara rağmen, insanoğlunun yaşama içgüdüsü, olumsuzluklar altında dahi çıkış yolları araması,  bu yönde çaba sarf etme düşüncesi kaybolmamıştır.

Bu doğrultuda,  insan davranış biçimi ile şekillenen  yapılarda, bir taraftan krizden çıkış yolları aranırken  diğer yandan yarınlarda oluşacak fırsatlar ve ekonominin tüm parametreleri ile teknolojik gelişimin evreleri değerlendirilerek  yeni yapılanma modelleri üzerinde çalışmalar yapma fırsatı bulmuştur.  .

 

Lidya Grup olarak,  pazarın daralması ve iş hacimlerinde ki ciddi düşüşlerden müşterilerimizin daha az etkilenmesi ve satış kanallarının gelişmesine yardımcı olmak amacıyla, yeni ürün gurubu üzerinde çalışılmıştır.  Burada dikkat edilen konu ürün grubunun müşterilerimizin makine parkında farklılık yaratması ve daha makul maliyetler ile sahip olunacak konfigürasyon özelliğinde olmasıydı.  Bu doğrultuda Sutec markası ile inkjet geniş format baskı makinalarını pazara sunduk. 90×60, 75×90, 110×150 , 150×130 ve 3.20×2.0 gibi farklı  baskı alanına sahip ürün gamı ile  çok yönlü üretim kapasitesine ulaşılmış oldu.

 

Ayrıca, 2020 yılının son günlerinde, ülkemiz açısından önemli ve pazar dinamikleri farklı olan tekstil baskı sektörüne, yüksek kalitede baskı imkanı sağlayan Sutec tekstil makinaları pazara sunulacaktır.   Bu çalışma ile, tüm medya ve materyallere baskı  yapma imkânını müşterilerimize  sağlarken, güçlü bölgesel yapılanma modeli ile de satış sonrası hizmet standartlarını yukarı çekmiş oluyoruz. .

 

Yukarıda özetlediğim çalışmalar, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen beyaz alanların olabileceğini ve buna göre organizasyonların şekillendirilmesi halinde, sizin ve müşterilerinizin kayıplarını minimize edilebileceğini göstermesi adına önemlidir.   2020 yılı  bu gerçekliklerle kapanmaktadır.

 

Özellikle pandemi süreci iş akışlarını ve bugüne kadar gerçekleştirilen çalışma yöntemlerini sorgulatması adına önemlidir.  Yaşanan süreç tüm alışkanlıklarımızı, iş yapma biçimlerimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu geçici değildir. Artık yeni modeller üzerinde çalışılması gerekir.

 

Bu dönem Dijital Pazarlamanın önemini ve etkisini net olarak ortaya koymuştur. Şirketlerin organizasyon yapılarında dijital  pazarlama kavramına önem vermeleri  yarınlar için büyük önem taşımaktadır. Daha önceki söyleşilerde dijitalleşmenin “sınırsızlık “ ifadesi olabileceğini  belirtmiştim.  Dijital platformlar  müşterilerimize ulaşmanın da aracı olmuştur. Tanıtım ve hizmet bu yolla verilmiştir.

 

Fuar organizasyonları pandeminin ülkemizde ilk zirve yaptığı tarihlere rastlaması nedeniyle önce sağlık diyerek, büyük bir sorumluluk ve özveri ile tarihleri bir yıl sonraya ertelemiştir.  Çok doğru bir karar verilmiştir. Fuarların hastalıkların yayılma sebebi olarak gösterilmesi halinde büyük imaj  kayıpları yaşanabilirdi.  2021 yılının ikinci çeyreğinde hastalığın bulaş etkisi tam olarak kontrol altına alınırsa, 2021 yılında fuarlar etkililerini koruyacaktır,  düşüncesindeyim.

 

Pandemi ile yaşanan tedarik zincirindeki kırılma, üretimden servis sağlayıcıya, satıştan son kullanıcıya kadar farklı etkiler meydana getirmiştir. Ülkemiz açısından da yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır. Tüm Dünya’nın üretim üssü haline gelen Çin’in pandemi nedeniyle  kapanması sonucu, bir çok gelişmiş ülke, üretim hafızasını kaybetmiş olduğunu fark etmiştir. Lojistikten ürün teminine kadar ciddi problemler yaşamıştır. Yani tek noktadan tedarikin riskleri ağır bedeller ile öğrenilmiştir. Bundan sonrası üretim kalitesi yüksek, kapasitesi Çin’e göre daha sınırlı olan ülkeler (başta Türkiye ) üretimin yeni kurucuları olabilir.

 

Çelikten porselene; tekstilden mobilyaya; kimyasal ürünlerden ambalaj ve esnek ambalaja  kadar büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu tüm sektörlerde olduğu gibi dijital baskı sektörü açısından da büyüme fırsatı zenginleşmektedir.

 

Geniş format, ürün zenginliği, yeni pazarların kapısını açmaktadır. 2018 yılına kadar küçük ivmeler ile (%3 gibi) yıllık büyüme kaydeden pazar, solvent pazarında küçülme yaşamaktadır. Latex ve UV pazarında ise yüksek büyüme potansiyeli mevcuttur. Tekstil ve ambalaj üretiminde geniş format baskının rolü daha da artacaktır.

Tüm hizmetleri aynı çatı altında sunabilme ve bunun teknolojik alt yapısına ulaşma, büyümeyi eş zamanlı hale de getirebilir. Teknolojik yenilenmenin sektörlerde ki ayrışmayı ortadan kaldırdığını görüyoruz.

 

Dünya ekonomilerinde  covit 19 etkisinin sebep olduğu daralma doğal olarak ekonominin tüm paydaşlarını olumsuz etkilemiştir. Üretim çeşitliliğinin doğal sonucu olarak bir bölümde kapasite kullanımı artarken (ilaç, gıda, temizlik v.b ) , bir bölümde küçülme daha etkili hissedilmiştir. (inşaat, mimari ögeler içeren ambalajlar ve basılı dergi, gazete v.b). Özellikle, etiket baskı pazarı  iddialı büyüme değerlerine ulaşmıştır.  Başka bir parametre ile açıklamak gerekirse; 2020 yılı ilk çeyreğinin 2.5 milyon tonluk plastik mamul üretiminin, bir milyon tonluk kısmını ambalaj malzemeleri oluştururken, lokomotif  sektör olan inşaat grubunda plastik inşaat malzemeleri 600 bin tonda kalmıştır.

 

Hepimizin, pandemi ile ortaya çıkan durumu ve sonrasını iyi yönetebilmemiz için organizasyon modellerimizi, işletme içi kullanılan teknolojik çözümleri ve kalite / verimlilik değerlerini ciddi olarak gözden geçirmesinin şart olduğuna inanmaktayım.

Dünya ekonomisinde ortaya çıkan koşulların ülke lehine çevrilmesi için, maliyet- fayda ilişkisini her aşamada önemsemeliyiz.

 

#baskı #genişformat #dijitalbaski #teknoloji #latex #uv #ambalaj #inkjet

İnceleyin

Fogra, Ricoh Pro™ VC70000’in en yüksek endüstri standartlarına göre olduğunu onayladı.

Ricoh Pro VC70000, prestijli Fogra Validation Printing System (VPS) (Baskı Sistemleri Validasyonu) sertifikasına sahip olan, ...